Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Sekcja 1 – Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Strawberry Field Studio z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Laurowej 26 (dalej „My” albo „Strawberry Field Studio”), operator sklepu internetowego Creattack.com

 

Sekcja 2 – Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas dokonywania transakcji w sklepie Creattack.com.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Creattack.com, w tym dokonywania transakcji
 • obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Creattack.com, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • organizacja konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies,
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, imię, nazwisko, adres, numer telefonu

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł złożyć  zamówienia na Creattack.com

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Sekcja 3 – Uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W takiej sytuacji prosimy o przesłanie wiadomości na contact@creattack.com

 

Sekcja 4  – Ujawnienie i udostępnienie danych osobowych

 Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na Creattack.com oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Sekcja 5 – Usługi stron trzecich

Dostawcy zewnętrzni, z których usług korzystamy mogą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać Twoje informacje w zakresie niezbędnym do wykonywania usług, które nam dostarczają.

Jednakże, niektórzy dostawcy usług, takich jak bramki płatności oraz inne serwisy płatności, mają swoją własną politykę prywatności w odniesieniu do informacji, których wymagają od nas w związku z Twoimi transakcjami związanymi z zakupem.

Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych usługodawców, tak abyś rozumiał, w jaki sposób będą obsługiwali Twoje dane personalne.

W szczególności, należy pamiętać, że niektórzy usługodawcy mogą mieć swoje siedziby lub obiekty w innej lokalizacji niż nasza lub użytkownika, więc jeśli zdecydujesz się przystąpić do transakcji, która wiąże się z usługami stron trzecich Twoje dane mogą stać się przedmiotem prawa jurysdykcji, w których usługodawcy mają swoje siedziby lub obiekty.

Jako przykład, jeśli znajdujesz się w Kanadzie i Twoja transakcja jest przetwarzana przez bramkę płatności znajdującą się w Stanach Zjednoczonych wtedy Twoje dane osobowe użyte przy tej transakcji mogą być ujawnione na podstawie amerykańskich przepisów w tym ustawy Patriot Act.

W momencie, w którym opuścisz stronę naszego sklepu lub jesteś przekierowany na stronę trzecią lub do aplikacji, nie jesteś już dłużej objęty tą polityką prywatności lub warunkami użytkowania naszej strony internetowej.

Linki

Kiedy klikasz w linki w naszym sklepie, mogą one przekierować Cię do innej strony. Nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności innych stron i zachęcamy Cię do zapoznania się z ich oświadczeniami dotyczącymi prywatności.

 

Sekcja 6 – Bezpieczeństwo

Podejmujemy odpowiednie środki ostrożności i postępujemy zgodnie z najlepszymi praktykami w branży by chronić Twoje dane osobowe i by mieć pewność, że nie będą one nadużywane, udostępniane, ujawniane, zmieniane lub zniszczone.

Jeśli udostępnisz nam dane Twojej karty kredytowej, informacja jest zaszyfrowana przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL) i przechowywana z szyfrowaniem AES-256. Chociaż żadna metoda przesyłania przez internet lub elektronicznego przechowywania danych nie jest  w stu procentach bezpieczna, spełniamy wszystkie wymagania PCI-DSS oraz wdrażamy dodatkowo ogólnie przyjęte standardy.

Ciasteczka

Ciasteczka to ciąg informacji, które nasze strona przechowuje na Twoim komputerze i które Twoja przeglądarka udostępnia przy każdej wizycie na naszej stronie. Creattack.com używa ciasteczek, żeby identyfikować użytkowników, śledzić ich zachowania i zapamiętywać ich preferencje. Jeśli nie chcesz, żeby na Twoim komputerze były przechowywane ciasteczka, możesz wyłączyć opcję przechowywanie ciasteczek ze strony Creattack.com w swojej przeglądarce, jednak musisz mieć na uwadze, że nasza strona może nie działać wtedy w pełni poprawnie.

 

Sekcja 7 – Wiek

Używając tej strony, oświadczasz, że jesteś osobą uważaną za pełnoletnią w kraju swojego zamieszkania bądź wyrażasz swoją zgodę, aby niepełnoletnie osoby będące na Twoim utrzymaniu mogły korzystać z niniejszej strony.

 

Sekcja 8 – Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie, więc prosimy o jej częste przeglądanie. Zmiany będą miały natychmiastowy efekt po ich zamieszczeniu na stronie. Jeżeli dokonamy istotnych zmian w ramach polityki prywatności, powiadomimy Cię o jej zaktualizowaniu, abyś był świadomy jakie informacje zbieramy oraz jak ich używamy.

Jeśli nasz sklep zostanie sprzedany  lub połączony z inną firmą, Twoje dane mogą być przekazane nowym właścicielom, żebyśmy mogli dalej świadczyć Ci nasze usługi.

Pytania i informacje kontaktowe

Jeśli chcesz mieć dostęp, poprawić, zmienić lub usunąć jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy, przekaż nam swoje uwagi, lub napisz do nas na contact@creattack.com, aby uzyskać więcej informacji.