Regulamin

Regulamin

 

Ta strona jest obsługiwana przez Strawberry Field Studio. W całej witrynie określenia „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do Strawberry Field Studio. Strawberry Field Studio oferuje użytkownikowi niniejszą stronę internetową, włączając wszystkie informacje, narzędzia oraz usługi dostępne na tej stronie, pod warunkiem akceptacji wszystkich terminów, warunków, zasad i uwag przedstawionych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i / lub kupując od nas jakieś produkty, korzystasz z naszych „Usług” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków użytkowania (“Warunki świadczenia usług”, “Regulamin”), włączając te wymienione w niniejszym dokumencie oraz dostępne przez hiperłącze. Niniejsze warunki użytkowania dotyczą wszystkich użytkowników strony, włączając bez ograniczeń użytkowników którzy przeglądają stronę, dostawców, klientów, sprzedawców i/lub współtwórców treści.

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszy Regulamin przed uzyskaniem dostępu lub rozpoczęcia korzystania z naszej strony internetowej. Poprzez dostęp lub użytkowanie jakiejkolwiek części tej strony, zgadzasz się przestrzegać Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z wszystkimi warunkami i zasadami tej umowy, to nie możesz uzyskać dostępu do tej strony lub korzystać z żadnych usług. Jeśli te warunki użytkowania są uznawane za ofertę, akceptacja jest jednoznacznie ograniczona do niniejszego Regulaminu.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które zostały dodane do obecnego sklepu również podlegają Regulaminowi. Na niniejszej stronie możesz w dowolnym momencie  zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części  Regulaminu poprzez zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie. Jesteś odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie tej strony w poszukiwaniu zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

 

Sekcja 1 – Zasady użytkowania sklepu internetowego

Akceptując Regulamin, oświadczasz, że jesteś osobą uważaną za pełnoletnią w kraju swojego zamieszkania bądź wyrażasz swoją zgodę, aby niepełnoletnie osoby będące na Twoim utrzymaniu mogły korzystać z niniejszej strony.

Nie możesz korzystać z naszych produktów w celach nielegalnych lub nieuprawnionych oraz korzystając z Usług nie możesz naruszać żadnych przepisów prawa w danej jurysdykcji (w tym, lecz nie ograniczając się do praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych  wirusów lub kodów o charakterze destrukcyjnym. Złamanie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.

 

Sekcja 2 – Warunki ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu, z jakiegokolwiek powodu i w dowolnym czasie.

Jesteś świadomy, że Twoje dane (wyłączając informacje o karcie kredytowej), mogą być przekazywane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania do wymogów technicznych dot. połączenia z siecią lub urządzeniami. Dane karty kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania za pośrednictwem sieci.

Zgadzasz się nie powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnego elementu usług lub korzystać z dostępu do usług lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, przez którą świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie są zawarte tylko dla wygody Użytkownika i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na niniejszy Regulamin.

 

Sekcja 3 – Dokładność, kompletność i terminowość informacji

Nie ponosimy odpowiedzialności jeśli informacje udostępniane na tej stronie nie są dokładne, kompletne i aktualne. Materiały na niniejszej stronie to jedynie ogólne informacje i nie powinny być traktowane lub wykorzystywane jako podstawa do podejmowania decyzji bez skonsultowania głównych, dokładniejszych, pełniejszych lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Użytkownik opiera się na materiałach znajdujących się na niniejszej stronie na własne ryzyko.

Niniejsza witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, nie są aktualne i zostały dostarczone jedynie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszych usług w dowolnym czasie, jednak nie mamy obowiązku aktualizacji jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za monitorowanie zmian na naszej stronie.

 

Sekcja 4 – Zmiany dotyczące oferowanych usług i cen

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zaprzestania usług (lub ich części) w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług.

 

Sekcja 5 – Produkty lub usługi

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie w Internecie za pośrednictwem witryny internetowej. Te produkty lub usługi mogą być ograniczone pod względem ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Klient ma prawo zwrotu lub wymiany produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu bez konieczności podawania przyczyny.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy produktów sprzedawanych w naszym sklepie. Nie możemy zagwarantować, że na ekranie monitora komputerowego Użytkownika będą one przedstawione w odpowiednim kolorze.

Zastrzegamy sobie prawo, jednak nie jesteśmy zobligowani do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług na rzecz jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wybranych, oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia, według naszego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży wybranych produktów w dowolnym czasie. Wszelkie oferty jakichkolwiek produktów lub usług na tej stronie są zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, lub że wszystkie błędy w usługach zostaną naprawione.

 

Sekcja 6 – Dokładność rozliczeń i informacji na temat konta

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji złożonych u nas zamówień. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilość produktów zakupionych na osobę lub w zamówieniu. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez danego klienta lub z danego konta klienta, kart kredytowych i / lub zamówień używanych do tych samych rozliczeń i / lub adresu wysyłki. W przypadku, gdy dokonujemy zmiany lub anulacji zamówienia, możemy spróbować poinformować o tym klienta drogą e-mailową i / lub pod adresem rozliczeniowym / numerem tel. podanym w trakcie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub uniemożliwienia zamówień, które naszym zdaniem zostały złożone przez dealerów, pośredników sprzedaży lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia aktualnych, pełnych i dokładnych informacji każdorazowo podczas dokonywania zakupów w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji konta i innych informacji, w tym adresu e-mail oraz numerów kart kredytowych i dat ważności tak, abyśmy mogli zrealizować transakcje oraz skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, przejrzyj naszą Politykę zwrotów.

 

Sekcja 7 – Narzędzia opcjonalne

Możemy zapewniać Użytkownikom dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, ani nie mamy w nich żadnego udziału.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że bez potwierdzenia możemy zapewnić dostęp do takich narzędzi „jakie są” i „w miarę ich dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń ani jakichkolwiek warunków. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu lub w związku z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Korzystasz z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem naszej strony całkowicie na własne ryzyko i z własnego wyboru i powinieneś się upewnić, że znasz i akceptujesz warunki korzystania z powyższych narzędzi dostarczanych przez stronę trzecią(strony trzecie).

W przyszłości możemy także oferować nowe usługi i / lub funkcje na naszej stronie internetowej (łącznie z nowymi narzędziami i zasobami). Takie nowe funkcje i / lub usługi również będą podlegać naszemu Regulaminowi.

 

Sekcja 8 – Linki stron trzecich

Pewne treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszych Usług mogą zawierać materiały osób trzecich.

Linki stron trzecich znajdujące się na tej stronie mogą przekierować użytkownika do witryn internetowych stron trzecich, które nie są powiązane z nami. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenianie ich treści i dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za materiały lub witryny internetowe stron trzecich lub za inne materiały, produkty lub usługi dostarczane przez strony trzecie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji przeprowadzonych na witrynach internetowych stron trzecich. Przed realizacją jakiejkolwiek transakcji prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem i sposobami postępowania stron trzecich i upewnić się, że je rozumiesz. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do nich.

 

Sekcja 9 – Komentarze użytkowników, recenzje, opinie i inne materiały

Jeśli na swoją prośbę wyślesz konkretne materiały (na przykład prace konkursowe lub opinie) lub bez naszej prośby od nas wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, opinie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno w trybie online, e-mailem, drogą pocztową lub w inny sposób (zwane łącznie ‘komentarze’) zgadzasz się, że wszelkie przesłane do nas komentarze możemy w każdej chwili, bez żadnych ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i wykorzystywać w dowolnym medium. Oprócz tego przenosisz na nas wszystkie prawa własności do opinii, które zostały zamieszczone na naszej stronie. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) utrzymywać komentarzy w tajemnicy; (2) do wypłaty odszkodowania za jakiekolwiek uwagi; lub (3) do odpowiedzi na jakiekolwiek uwagi.

Możemy, jednak nie mamy obowiązku monitorowania, edycji i usuwania treści, które możemy uznać za niezgodne z prawem, obraźliwe, jako groźby, oszczerstwa, zniesławienia, pornografię, nieprzyzwoite lub w inny sposób niedopuszczalne lub naruszające czyjąś własność intelektualną lub niniejsze Warunki świadczenia usług.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać prawa żadnej strony trzeciej, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własności. Użytkownik zgadza się, że komentarze nie będą zawierać materiałów oszczerczych, obraźliwych lub nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem lub zawierać jakiekolwiek wirusy komputerowe lub inne złośliwe oprogramowanie, które w jakikolwiek sposób mogłoby wpłynąć na funkcjonowanie usług lub powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod inną osobę lub w inny sposób wprowadzać nas w błąd lub strony trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek uwag. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przesłane komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Użytkownika lub strony trzecie.

 

Sekcja 10 – Dane osobowe

Twoje dane osobowe przesłane poprzez sklep podlegają naszej Polityce prywatności.

 

Sekcja 11 – Błędy, nieścisłości i pominięcia

Czasem na naszej stronie lub w dziale Usług mogą się znajdować informacje, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, przesyłki produktu, czas przewozu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) do poprawy błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulacji zamówienia jeżeli jakiekolwiek informacje dot. usług lub znajdujące się na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne.

Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji, zmiany lub doprecyzowania informacji w dziale usług lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Żadne aktualizacje lub daty odświeżenia w dziale usług lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie nie wskazują, że wszystkie informacje w dziale usług lub na każdej powiązanej stronie zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

Sekcja 12 – Zabronione zastosowania

Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) do celów niezgodnych z prawem; (B) w celu nagabywania innych do wykonywania lub udziału w jakichkolwiek bezprawnych czynach; (C) w celu naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, wojewódzkich lub stanowych przepisów, prawa, lub przepisów lokalnych; (D) do naruszania lub łamania prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej stron trzecich; (E) do nękania, nadużywania, znieważania, szkodzenia, zniesławiania, oszczerstwa, dyskredytacji, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (F) do przesyłania informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd; (G) do przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą zostać wykorzystywane w sposób, który będzie miał wpływ na funkcjonalność lub funkcjonowanie usług lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (H) zbierania lub śledzenia danych osobowych stron trzecich; (I) do spamu, phishingu, wysyłania wiadomości typu pharming, pharm, spider, crawl lub scrape; (J) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) by zakłócać lub omijać zabezpieczenia działu usług lub powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia dostawy usługi lub korzystania z powiązanej strony za naruszenie któregokolwiek z niedozwolonych zastosowań.

 

Sekcja 13 – Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji; ograniczenie odpowiedzialności

Nie gwarantujemy, nie deklarujemy i nie zapewniamy nieprzerwanej, terminowej, bezpiecznej i wolnej od błędów dostawy usług.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą zostać uzyskane z korzystania z usług, będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na nieokreślony czas lub zrezygnować z usługi w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że stosowanie lub niemożność korzystania z usług odbywa się wyłącznie na jego własne ryzyko. Usługi i wszystkie produkty i usługi dostarczone Użytkownikowi przez dział usług są (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych przez nas) dostarczane ‘takimi, jakie są’ i ‘w miarę dostępności’, bez oświadczeń, gwarancji lub jakichkolwiek warunków, wyraźnych lub domniemanych, w tym wszystkich domniemanych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.

W żadnym przypadku Strawberry Field Studio, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, partnerzy, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń utracone korzyści, utratę przychodów i oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub inne podobne szkody, bez względu na to, czy zostały wymienione w umowie, czyny niedozwolone (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania z dowolnej usługi lub jakichkolwiek produktów nabywanych przy użyciu usługi, lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub produktu, włącznie z, ale nie ograniczając się do, jakichkolwiek błędów lub pominięć w treści, lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usług lub przesłanych treści (lub produktu), przekazywanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli została powiadomiona o możliwości ich wystąpienia. Ponieważ niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub pośrednie, w takich krajach lub jurysdykcjach, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

 

Sekcja 14 – Odszkodowanie

Zgadzasz się chronić i zabezpieczać Strawberry Field Studio, filie, oddziały, partnerów, członków zarządu, agentów, wykonawców, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed jakimikolwiek roszczeniami, w tym uzasadnionych opłat dla prawników, poczynionych przez osoby trzecie na skutek lub wynikających z naruszenia jakichkolwiek warunków niniejszego Regulaminu lub dokumentów, które zawierają poprzez odniesienie, lub naruszenia przez klienta prawa lub praw strony trzeciej.

 

Sekcja 15 – Rozdzielność

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie oddzielona od niniejszego Regulaminu, ustalenie takie nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

 

Sekcja 16 – Wypowiedzenie

Obowiązki i zobowiązania stron, poniesione przed datą wypowiedzenia zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszej umowy do wszystkich celów.

Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu ich wypowiedzenia przez Użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnym czasie poprzez powiadomienie nas, że nie chce korzystać z naszych usług, lub gdy przestanie korzystać z naszej strony.

Jeśli w naszej wyłącznej ocenie nie przestrzegasz lub podejrzewamy, że nie przestrzegasz jakiegokolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym czasie, bez powiadomienia i Użytkownik nadal będzie odpowiedzialny za wszelkie należności włącznie do dnia rozwiązania umowy; i / lub odpowiednio możemy odmówić Użytkownikowi korzystania z naszych usług (lub jakiejkolwiek ich części).

 

Sekcja 17 – Całość umowy

Niemożność wykonywania lub wyegzekwowania jakichkolwiek zasad lub postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi podstawy do zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejszy Regulamin oraz polityka i zasady opublikowane przez nas na niniejszej stronie stanowią całość umowy między Strawberry Field Studio, a Użytkownikiem i regulują korzystanie z usług, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, porozumienia i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy nami (w tym, ale nie ograniczając się do, wszelkich wcześniejszych wersji Regulaminu).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą wymierzone przeciwko stronie sporządzającej Umowę.

 

Sekcja 18 – Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin i wszelkie oddzielne umowy, przez które oferujemy Użytkownikowi usługi są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

 

Sekcja 19 – Zmiany warunków świadczenia usług

Najbardziej aktualną wersję Regulaminu można przeglądać w dowolnym czasie na niniejszej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany części niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie naszej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub usług po opublikowaniu wszelkich zmian niniejszego Regulaminu oznacza akceptację tych zmian.

 

Sekcja 20 – Dane kontaktowe

Jeżeli masz pytania, opinie dotyczące zakupu na naszej stronie, bądź masz ochotę do nas napisać, chętnie wysłuchamy wszelkich uwag. Napisz na: contact@creattack.com

Dane firmy:

Strawberry Field Studio

NIP PL 5170296083

Laurowa 26

35 232 Rzeszów, Polska